Categories:

Македонска Православна Црковна Општина Свети Стефан Соопштение Арнхем, 28 декември 2020 Почитувани верници, Во недела 13 декември 2020 г. се одржа неформален сосатнок на Македонската Православна Црковна Општина Свети Стефан. Целта на состанокот беше информирање на управниот одбор […]