Gift

Wilt u een gift geven om het werk van de Macedonisch Orthodoxe Kerkgemeenschap “Sveti Stefan” te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL06INGB0003062784 ten name van de Macedonisch Orthodoxe Kerkgemeenschap “Sveti Stefan” in Utrecht.

Donateur

Donateur kun je zijn met een eenmalige gift of een vaste gift. Andere mogelijkheden de Macedonisch Orthodoxe Kerkgemeenschap “Sveti Stefan”  als particulier te steunen zijn de notariële schenking en een nalatenschap.