ANBI

Algemeen nut beogende instellingen

Om een ANBI status te verkrijgen hebben we de procedure bij de Belastingdienst in gang gezet en hopen binnen 8 weken een positief antwoord te krijgen. De procedure is inmiddels afgebroken omdat er eerst een statutenwijziging moet plaatsvinden. We streven ernaar om binnen twee maanden de statuten te wijzigen en een nieuwe aanvraag in te dienen. Het is de bedoeling dat de startdatum 1 januari 2022 zal zal, dat hout in dat alle donaties van dit jaar wel verwerkt kunnen worden bij de belastingaangifte voor 2022.

Bij deze publiceren wij zoals voorgeschreven ons Beleidsplan2022-2026 en de Jaarrekening2021.

De Macedonisch Orthodoxe Kerkgemeenschap “Sveti Stefan” is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30202460 – RSIN 814290668 als een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid