Auteur: MPCO Sveti Stefan

Анкета

Почитувани, На следниот линк ви поставуваме четири прашања со кои ќе одлучуваме за наредните чекори на МПЦО Свети Стефан. Ве…