Зачлени се

Биди дел од нашата црковна општина и зачлени се со автоматско месечно донирање

Заинтересиран? 

Запиши се и биди информиран за сите служби и активности

Донирај за

Нашата религија и Богослужби

Created with Sketch.
  • Неделни богослужби во недела во изнајмена црква
  • Обезбедување музичка поддршка за време на Богослужбите

 Веронаука и дружење

Created with Sketch.
  • Обезбедување веронакуа во согласност со Божјата реч;
  • Обезбедување библиско образование и библиски активности за деца и возрасни
  • Организирање на годишна конференција за предавање и обука и промовирање на Православието 

Сопствена црква

Created with Sketch.

Една од главните цели на нашата црковна општина е собирање финансии за сопствена црковна зграда (новоизградена или стара црква)

Хуманитарна помош

Created with Sketch.

Придонес за социјалните и духовните потреби на луѓе кои имаат потреба.

Eднократна донација

Сметка:
NL06 INGB 0003 062784
Macedonische Orthodoxe Kerkgemeenschap Sveti Stefan

„Секој да дава како што одлучил во срцето, а не со жал или принуда; зашто Бог го љуби оној што од срце дава.“ (2. Коринтјаните 9:7)"

Луѓето не одговараат за нивниот финансиски придонес. Исто така висината на финансиските
придонесот нема никакви последици, на пример во врска со членството, црковните активности или членство на управен одбор.Од 2022 година, Црковната Општина ,,Свети Стефан'' е назначена како институција од јавен интерес (ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling) во смисла на Законот за данок на доход од 2001 година (Wet inkomstenbelasting 2001).