За нас

Македонската Православна Црковна Општина „Свети Стефан“ е основана на 5ти март 1999 година во Гронинген (Groningen). На 7ми февруари 2005 година, црковната општина се пресели во Утрехт (Utrecht).

Активностите на црковната општина се насочени кон обезбедување духовна и пастирска поддршка и се што оди со неа и во согласност со желбите на членовите на црковната општина. Активностите на црковната општина ги служат и јавниот интерес. Од 2022 година, црковната заедница е назначена како институција од јавен интерес (ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling) во смисла на Законот за данок на доход од 2001 година (Wet inkomstenbelasting 2001). 


Мисија и визија


Нашата мисија е да го создадеме и одржиме единството помеѓу парохјаните, помеѓу сите Македонци во Холандија, со обезбедување духовна и пастирска поддршка и се што оди со неа, креирање активности и услишување на потребите на членовите на црковната општина и на сите мирјани/верници Македонци во Холандија. Понатаму нашите стремежи се движат во правец на негување на културното и јазично обединување на Македонците во Холандија. Оттаму ние сите заеднички, сите ние Македонците, сме одговорни за успешно функционирање на нашата црковна општина, секој Македонец е драг и добредојден, и никој не смее и нема да биде дискриминиран по ниту еден основ.

Цели


 • Нудење можност на верниците да се соберат неделно, да слават празници и да учествуваат на богослужбите на Македонската црква
 • Стекнување, изнајмување или купување и одржување на зграда или згради кои се потребни да ги извршуваме нашите активности 
 • Соработка со други православни (и други) цркви како и хуманитарни агенции и
  организации
 • Развивање на верските активности кај верниците
 • Обезбедување образование и пастирска грижа за членовите на Македонската Православна Христијанска општина, за подобрување на личните и меѓучовечките односи во Холандското општество
 • Опремување на Христијаните за пастирска служба преку конференции за предавање и обука и промовирање на знаењето за Православната вера


Принципи


 • Транспарентност и одговорност (јавност, отвореност, отчетност)

 

Запознај се со нас

Управен одбор

Created with Sketch.
 • Георги Трајков                - Претседател
 • Бранко Гошев                  -   
 • Звонко Гичев                   - Потпретседател
 • Дамјан Стојаноски     - Секретар
 • Љупчо Горчески             - Заменик секретар
 • Гоце Ѓорѓиоски               - Благајник
 • Петар Толов                    - Заменик благајник


Членови на извршен одбор:

 • Ацо Иванов            
 • Захариј Панов                 
 • Ѓорѓи Ментинов              
 • Ристе Тегов                     
 • Никола Коцев                 


Членови на одборот за контрола:

 • Тони Јанев         
 • Милан Толов                 
 • Зоран Радически     


Отец

Created with Sketch.

Захариј Панов - член на управен одбор